Kapsejlads

Sydfyns Smakkelaugs kapsejlads

om ELLEN MARSVINs KAFFEKANDE. 

Af Ulf Brammer. Thurø.

I weekenden omkring lørdag d. 16. august skulle joller og mindre gaffelsejlere mødes til det årlige stævne, denne gang på Thurø, for at sejle om den 'smukke' vandrepokal "Ellen Marsvins Kaffekande".

Og de kom! Fra Faaborg, fra Strynø, fra Pottsdam og -selvfølgelig Fanø - Robert med hele familien, telt og møblet "Gin II" stablet på en trailer. De kom fra TS og fra "sig sær'.

"Ravnen", "Sofie" og "Niels" var der, samt 8 andre smakker. F.eks. "Wally", der daglig fisker fra sin jolle, det ses på den.' Eller den pæne ældre herre Poul på 75 fra Gambøt (lige ved siden a'), som daglig sejler sin kone til Stenodden, hvor de bader. Han ville kun deltage, hvis han kunne nå at få sit topsejl i orden. Det fik han. Han og hans barnebarn var med for første gang.

Desuden kom der 12 gaffelriggere, gode venner fra det sydfynske, samt Bjørn uden "Lille Nor" og uden Lillemor. Det var sommer, det var varmt, og der var svag vind fra skiftende retninger. Så alt var klar til en herlig weekend. Spillemand Niels og hans Vera var dommere, strenge, diplomatiske og i godt humør.

Starten foregik kl. lii modstrøm. Ind i Thurø Bund, helt ned for enden og rundt om en flåde. Et utroligt syn viste sig. Dem der gik ind langs den sydlige kyst sejlede læns, og dem der sejlede ud langs den nordlige kyst - gik osse på læns!?

Derpå rundt den grønne kost ved Røgeriet - i stærk strøm - og dermed mange strenge situationer, som klaredes med snilde, hurtighed og godt humør. Over til Stenodden ved Vemmenæs (forbi Valdemars Slot) og tilbage. Nogle var bedst i strømmen, andre bedst på det lange stræk til Stenodden og så var der nogle, der var skrappe til kryds.

Hele fredag aften og lørdag hørte man Birgitte og Robert diskutere, om han ku' vinde pokalen. Det vil for indviede sige - om han kunne vinde kaffekanden, hvis han vandt kapsejladsen.

TAK Birgitte.' Fordi du holdt fast på at kun de gamle brugssmakker kunne komme i betragtning til en så kostbar præmie! Den hårdt tunede turbosmakke "Gin" af Fanø var hurtigst. Birgittes diplomati lige så hurtigt, idet hun overrakte Robert en fin keramikkande - af egen produktion - som hans kone blev meget glad for!

Da vi møre af varmen kom mod mål, sendte dommer Niels os videre ad samme bane, dog uden strækket til Stenodden. Nye rokeringer i felterne. De svage vinde under højtrykket førte først det ene felt frem, mens et andet lå stille. Man koncentrerede sig, sneg sig frem, og lå et øjeblik efter stiHe - blev overhalet. Sådan gik det mange gange.

Kort sagt en meget spændende og krævende sejlads på de små marginaler. Alligevel viste det sig, at de "go'e" ha'de check på tingene. Deres både var hurtige.

Om aftenen var der fællesspisning i teltet, hvor vi nød den smukke sommeraften ved Svendborg Sund.

Da vi havde tygget af munden og inden snakkevandet tog for voldsomt fat, trådte den strenge dommer og Birgitte frem med resultaterne:

1. Løb. SMAKKEJOLLER: GIN af Fanø foran RAVNEN og NIELS af Svendborg

2. Løb. GUNTERRIGGER: MATHILDE af Faaborg foran OCTAVIA af Thurø

3. Løb. GAFFELRIGGER: CHRISTIAN af Thurø foran CHARLOTTE af Faaborg og MARIE af Faaborg

Bemærkninger til placeringerne:

1. løb: TIL LYKKE til "Ravnen" fra Guldborg, der overtog Kaffekanden.

Den er iøvrigt solgt til HC i Troense, så dér sejler vi til næste år. Ulf i "Niels" vandt med kortere vandlinie over Ulf i "Sofie".

2. løb: Henrik i "Mathilde vandt med kortere vandlinie over "Octavia".

3. løb: "Christian" af Thurø, ført af Birgitte, vandt med kortere vandlinie over Knud i "Charlotte" og John i "Marie".

Hi folks,

Tillykke med den nye bil, nu tør I måske besøge os I Esbjerg og/eller Fanø ?

Herved artiklen I TS bladet

Vi skal tales ved omkring NY LAK til GIN II denne vinter

mange hilsener til hele Fåborg Familien

mange hilsener fra

Robin ….. Anne Rikke og Lone